ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การเขียนสูตร การเรียกชื่อ และรูปร่างโมเลกุลของสาร โคเวเลนต์ ด้วยกา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2561,22:00   อ่าน 1057 ครั้ง