ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนนักศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 65
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 65
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
การกำกับติดตามสถานศึกษาปลอดภัย
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 : มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 65
รับการนิเทศ กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 65
โครงการศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
การปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ขอบคุณ
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
การเรียนรู้รายวิชาการงานชาชีพ
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
การสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
พิธีมอบเหรียญรางวัลลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 64
การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 64
การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19ด้วยวิธีการ Antigen Test Kid
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 64
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 64
การทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 1)
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 25 -31 ตุลาคม 2564
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2564
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 64