ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
การประชุมสัญจร "ผอ.เขต พบเพื่อนครู" สหวิทยาเขตปรางค์กู่
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
การสอบธรรมสนามหลวง
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ร่วมงานกฐินสามัคคี ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
นุ่งซิ่น สวมไหม ใส่บาตร
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 71
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 71
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระกดับชาติ ครั้งที่ 70
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ผลการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนนักศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 65
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 65
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
การกำกับติดตามสถานศึกษาปลอดภัย
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 : มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 65
รับการนิเทศ กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 65
โครงการศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65