วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

สุสสูสํ   ลภเต   ปัญญํ

ตั้งใจฟังย่อมได้ปัญญา