ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
การปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ขอบคุณ
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
การเรียนรู้รายวิชาการงานชาชีพ
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
การสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
พิธีมอบเหรียญรางวัลลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 64
การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 64
การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19ด้วยวิธีการ Antigen Test Kid
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 64
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 64
การทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 1)
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 25 -31 ตุลาคม 2564
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2564
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 64
การจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 64
การมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 64
Kick off สร้างเกาะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 12)
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 64
การติดตามผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1/2564
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 64
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษมอบพันธุ์ปลาให้กับโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 64